gps tracking ติด ตามรถหาย

gps tracking ติด ตามรถหาย

gps tracking ติด ตามรถหาย จากการวิเคราะห์เงินลงทุนรายกิจกรรมที่เกิดขึ้นขององค์กรสำหรับในการนำทฤษฎีทุนฐานกิจกรรมมาใช้ โครงการวิจัยนี้ยังจะนำมาต่อยอดและก็นำคำตอบที่ได้ มาหาวิถีทางลดเงินลงทุนจากกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น โดยนำแนวทางการจัดเส้นทางการจับสินค้า(Routing Order Picker) มาประยุกต์ใช้สำหรับในการหาวิธีที่จะจับสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในต้นทุนที่เยี่ยมที่สุดการกำหนดต้นทุนโลจิสติกส์มีจุดเริ่มแรกจากการนำแนวความคิดด้านการตลาดที่กล่าวว่า “การบรรลุผลขององค์กรขึ้นกับการคาดคะเนความต้องการ และก็ความอยากได้ของตลาดจุดมุ่งหมาย รวมทั้งส่งมอบความพึงพอใจเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลที่เหนือคู่ต่อสู้” มาใช้กับหลากหลายองค์กร gps tracking จนถึงทำให้องค์กรพวกนั้น สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างโดดเด่น ซึ่งการโต้ตอบที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้นนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความมากมายโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้เงินลงทุนสำหรับการตอบสนองลูกค้า (Cost to Serve) แตกต่างกันไปด้วย

ส่วนประกอบของเงินลงทุนโลจิสติกส์เงินลงทุนทางด้านโลจิสติกส์สามารถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆได้ 4 ชนิด ดังต่อไปนี้

1.เงินลงทุนการขนส่ง (Transportation Cost) เงินลงทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งรวมทั้งบริการซึ่งเงินลงทุนเหล่านี้ยังเปลี่ยนไปตามปริมาณการขนส่ง น้ำหนัก ระยะทาง จุดหมายปลายทาง รวมถึงวิธีการขนส่งที่นำมาซึ่งเงินลงทุนที่ไม่เหมือนกัน

2.ต้นทุนคลังที่มีไว้สำหรับเก็บสินค้า (Warehousing Costs) ทุนที่เกิดจากกิจกรรมข้างในคลังเก็บสินค้าและก็การจัดเก็บสินค้า การถ่ายโอนข้อมูลในโกดัง การเลือกสถานที่ตั้ง ได้แก่ โรงงาน กุดัง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดและก็ปริมาณของผลิตภัณฑ์

3.เงินลงทุนสำหรับในการรักษาสินค้าในสต็อก (Inventory Carrying Cost) เงินลงทุนที่เกี่ยวพันกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งจะผันแปรไปกับปริมาณของสินค้าในสต็อกและนำมาซึ่งเงินลงทุนด้านต่างๆอีก ยกตัวอย่างเช่น เงินลงทุนเงินทุน(Capital Cost) และเงินลงทุนค่าพลาดโอกาส(Opportunity Cost) gps tracking ติด ตามรถหาย ทุนสำหรับในการดูแลสินค้ายกตัวอย่างเช่น ค่าประกันภัย และก็ภาษี เงินลงทุนพื้นที่การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ดังเช่นว่า ต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสมาคมกับจำนวนของผลิตภัณฑ์ เงินลงทุนความเสี่ยงสำหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นต้นว่า ความล้าสมัย การลักขโมย

4.ทุนการจัดการ (Administration Cost) มีเหตุที่เกิดจากกิจกรรมหลัก 3 ชนิดเป็น

4.1 ระดับการให้บริการ (Customer Service Level) เป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้า ได้แก่ รายจ่ายที่เกี่ยวกับวิธีการทำให้คำบัญชาซื้อสมบูรณ์

4.2 เงินลงทุนขั้นตอนสั่งซื้อและก็ระบบสารสนเทศ (Order Processing and Information Costs) เช่น เงินลงทุนที่เกี่ยวกับกรรมวิธีการสั่งซื้อ การกระจายการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการทายอุปสงค์

4.3 ทุนปริมาณ (Lot Quantity Cost) ซึ่งโดยหลักการแล้วจะขึ้นกับจำนวนสินค้าที่จัดซื้อหาแล้วก็ผลิตโดยเหตุนี้เมื่อระดับของลูกค้ามีความไม่เหมือนกัน ความสำคัญของลูกค้าแต่ละรายย่อมมีความไม่เหมือนกันไปด้วย หน่วยงานจำเป็นที่จะต้องให้ความเอาใจใส่กับลูกค้าที่มีค่ากับหน่วยงานให้สูงที่สุด

รวมทั้งให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีค่ากับองค์กรในระดับที่ลดหลั่นกันไป สำหรับองค์กรแล้วการนำแนวคิดเรื่องโลจิสติกส์มาใช้ก็เพื่ออยากลดทุนที่เกิดขึ้นรวมทั้ง สามารถสร้างสมดุลของทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ให้ได้ ดัง นั้น Prosoft GPS จึงวางแบบระบบ GPS Tracking

มาเพื่อช่วยหน่วยงานให้สามารถบริหารจัดการรถยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพ gps tracking ติด ตามรถหาย ลดทุนและค่าครองชีพจากการเดินรถ และลดพฤติกรรมการใช้แรงงานรถยนต์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการนำรถไปใช้ผิดเป้าประสงค์ ทั้งยังเพิ่มคุณภาพสำหรับเพื่อการบริการลูกค้า และก็การแข่งขันทางธุรกิจด้วย

สัญญาณเตือน 7 อย่าง เมื่อรถกำลังมีปัญหา!!

ในการใช้รถยนต์โดยทั่วๆไปแล้ว อะไหล่และส่วนประกอบต่างๆก็จำเป็นต้องสลายตัวไปตามการใช้งาน วันนี้เราจึงจำเป็นต้องฝึกหัดดูรถของเราแล้วก็มาดูว่ามีข้อสังเกตพื้นฐานอะไรบ้างที่เราก็สามารถที่จะสังเกตได้ด้วยตัวเอง เพื่อคุ้มครองป้องกันความย่ำแย่รวมทั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะสิ่งง่ายๆที่พวกเรามองข้ามไป

1.สตาร์ทเครื่องเป็นเวลายาวนานกว่าธรรมดา ทันทีที่เราขึ้นรถแล้วบิดกุญแจ แม้กระทั้งเสียงสตาร์ทนั้นยังบอกความภาวะของรถท่านได้ ปกติแล้วการสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นจะใช้การถีบตัวไม่เกิน 3 ครั้งใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที ถ้าเป็นเวลานานกว่านั้นมีความหมายว่ารถเริ่มมีปัญหา ปกติเป็นแบตเตอรี่อาจเริ่มสลายตัว ยิ่งถ้าเกิดรถยนต์คุณใช้แบตเตอรี่ลูกเดิมไปแล้ว 2-3 ปี เวลาใดแล้วสตาร์ทช้า จัดเตรียมเงินถอยกางตเตอร์รี่ลูกใหม่ได้เลย

2.ร่องรอยน้ำมัน บางเวลาเมื่อคุณหยุดรถยนต์แล้วเจอรอยน้ำมันหยดเป็นทางนั้น หรือเป็นจุดนั้นอย่าไว้วางใจโดยเด็ดขาด เนื่องจากตามธรรมดาแล้วน้ำมันจะไม่อาจจะหยดได้เอง นอกจากเกิดความเสียหายต่อระบบนั้นๆซึ่งหมายถึงต้องมีอะไรเปลี่ยนไปจากปกติแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวหากเจอข้อนี้รีบตรวจทานด่วน

3.เสียงที่แตกต่างจากปกติ ในประเด็นนี้บางครั้งอาจจะเกิดเรื่องที่ยากในการสังเกตในระหว่างขับรถแต่คุณสามารถสังเกตได้เมื่อรถยนต์หยุดหรือเดินเบาเครื่องจักรกลก่อนขับออกถนน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปแบบการทำงานของเครื่องยนต์กลไกจะไม่มีเสียงผิดแปลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง**เสียงเหล็กกระทบกัน

หรือที่ช่างเรียกกันว่า “เสียงน๊อก” (Knocking) ซึ่งถ้าท่านได้ยินเสียงดังกล่าว และไม่เคยได้ฟังมาก่อนนั้น ให้รีบไปหาผู้เชี่ยวชาญโดยทันที แม้กระนั้นทางที่ดีอันนี้ต้องการเสนอแนะบันทึกเสียงนั้นไว้ก่อน โดยบางทีอาจจะถ่ายคลิป เพื่อใช้ประกอบในการชี้แจงปัญหา

4.ควันขาวออกท่อ ควรจำไว้ว่ารถที่ดีนั้นจำต้องไม่มีควันขาว รวมทั้งเมื่อไรก็ตามที่รถของท่านมีลักษณะอาการควันสีขาวออกท่อ พร้อมกลิ่นฉุน นั่นคือต้องมีสิ่งที่ไม่ปกติกับระบบเครื่องจักร ซึ่งแม้ชี้ชัดไปนั้นมันจะมีหลายอาการมาก แม้กระนั้นเอาเป็นว่าถ้ามองเห็นแล้วรับหาช่างจะดีมากยิ่งกว่านะ

5.ขับขี่รถแล้วดูนุ่มนวลผิดกว่าธรรมดา บางครั้งที่คุณขับขี่รถนั้นเวลาขับสังเกตดีๆว่ารถพวกเรานิ่มนวลไม่ดีเหมือนปกติไปไหมจากที่เคยใช้มา หากคำตอบเป็น “ใช่” แปลว่ารถยนต์คุณมีความเป็นไปได้ใน 2 ทางหมายถึง1 ลมยางอ่อน บางทีก็อาจจะคือยางรั่ว กับ 2 ระบบตอนล่างบางชิ้นเสื่อมสภาพ ส่วนใหญ่คือสปริง หรือโช๊ค

6.เสียง จี๊ดๆตอนเบรก ในข้อนี้หลายๆคนบางทีอาจจะกล่าวว่ามันเป็นเยี่ยงไร แต่สรุปว่าเมื่อคุณกดเบรกแล้ว ได้ยินเหมือนเสียดสีกันอยู่ในรถยนต์ บางครั้งก็อาจจะข้างหน้า หรือ ด้านหลัง ซึ่งข้อนี้หมายความว่าผ้าเบรกที่กำลังหมดอายุใช้งาน ถ้าได้ยินแล้วอย่าคอยช้า รีบหาเวลาไปเปลี่ยนผ้าเบรกก่อนที่มันจะทำความเสียหายต่อชุดจานเบรก

7.รถยนต์เร่งแล้วพองกว่าเดิม ถ้าหากเวลาใดรถคุณรีบแล้วรู้สึกว่าไม่พุ่งเหมือนเดิมนั้น แม้กระนั้นไม่มีความผิดปกติอย่างอื่นดังเช่นรอยน้ำมัน โน่นหมายความว่ารถคุณนั้น บางทีก็อาจจะปรารถนาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว แต่ถ้าถ่ายมาแล้วและยังวิ่งพองอยู่ ก็จะมีอีก 2 ตัวหมายถึง

1.กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และก็

2.กรองอากาศ ซึ่งอาการรถมีอัตราเร่งนี้ส่งผลโดยตรงต่ออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งยัง 7 ข้อนี้เป็นสิ่งที่คุณจะพอเพียงสามารถสังเกตในระหว่างการขับขี่หรือใช้งานโดยปกติ ซึ่งทันทีที่คุณพบอาการต่างๆกลุ่มนี้ ควรอย่าเชื่อใจรับไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือเข้าศูนย์บริการเพื่อวิเคราะห์หาปัญหาอย่างฉับพลัน

แนวโน้มของระบบการจัดการและก็จีพีเอสสำหรับติดตามรถยนต์

ในปี 2018ในปี 2017 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เป็นปีที่ระบบการจัดการต่างๆสำหรับรถยนต์และระบบการตำหนิดตามรถยนต์ยังทำเป็นไม่ดีมากเท่าไรนัก ยังมีข้อเสียที่จะต้องแก้ไขแล้วก็เก็บมาเป็นข้อมูลที่จะมาปรับปรุงต่อยอดในปีนี้ รวมทั้งพวกเราจะมานำเสนอถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั้งโลกของระบบการจัดการรถยนต์แล้วก็ระบบการต่อว่าดตามรถยนต์ที่

ในปี 2018 นี้กัญชากัญชากำลังจะเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายในประเทศแคนาดา ซึ่งจะมีผลในกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งตอนต้นก็มีหลายฝ่ายที่ไม่สบายใจในประเด็นนี้ อย่างไรก็ดีได้มีการบัญญัติกฎหมายให้คนที่ใช้กัญชาไม่สามารถขับขี่รถหรือยานพาหนะได้

และมีแอปพลิเคชันสำหรับตรวสอบข้อผิดพลาดสำหรับคนขับขี่ ที่กำลังปรับปรุงรวมทั้งได้รับความพึงพอใจอย่างมากกล้องถ่ายรูปติดรถยนต์กล้องถ่ายภาพติดรถยนต์เป็นเครื่องใช้ไม้สอยเสริมความปลอดภัยในรถที่มีความเจริญของตลาดเยอะที่สุด อีกทั้งการต่อว่าดตั้งในรถบรรทุกที่ใช้เพื่อสำหรับการขนส่งสินค้า หรือจะติดตั้งในรถยนต์ส่วนตัว

เพราะการตำหนิดกล้องนี้จะใช้เป็นหลักฐานในอุบัติเหตุหรือเหตุต่างๆได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุจะสามารถใช้ไฟล์วิดีโอที่บันทึกเอาไว้ในกล้อง เพื่อปกป้องตัวเองได้ในเรื่องที่พวกเรามิได้เป็นฝ่ายผิดในเหตุนั้น

พวกคนขับที่บ้าระห่ำอีกหนึ่งสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นและก็ยังมากเพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็น

พวกคนขับที่บ้าแล้วก็ขาดสติสำหรับการขับขี่รถ แต่ว่าอย่างต่ำหลายๆกรุ๊ปก็ตระหนักถึงอันตรายของการขับรถมากขึ้นเรื่อยๆ และก็สะท้อนให้มองเห็นได้จากแวดวงธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการรถรวมทั้งยานพาหนะในธุรกิจต่างๆมีนโยบายที่ครัดเคร่งมากยิ่งขึ้นสำหรับในการขนส่งสินค้ารวมทั้งการควบคุมความประพฤติปฏิบัติการขับขี่ของพนักงานขับรถระบบการขับขี่อัตโนมัติรถยนต์ที่สามารถขับได้โดยไม่ต้องมีผู้ขับเริ่มมีให้มองเห็นขึ้นเรื่อยบนพื้นที่ข่าวสาร

ซึ่งนอกจากข่าวที่ได้ยินเรื่อยๆแล้ว ก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งก็น่าจะเป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยบริษัทเทสล่า โดยมีการเปิดตัวรถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถขับได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ขับ โดยมีการสั่งซื้อล่วงหน้ากว่า 100 คัน เรียบร้อยแล้วและก็ถึงแม้รถบรรทุกกำลังไฟฟ้าและก็ไร้คนขับจะยังมิได้เข้าสู่ตลาด

แต่ในอนาคตอันใกล้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการแสดงข้อมูลต่างๆรวมทั้งนโยบายออกมาเยอะขึ้นสำหรับรถบรรทุกซึ่งสามารถขับเองได้โดยไม่ต้องมีคนขับอาชญากรรมในระบบออนไลน์การก่ออาชญากรรมในระบบออนไลน์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีความเอาใจใส่มิได้ จากเหตุสำคัญๆในปี 2017

ซึ่งเป็นปีที่มีการเพิ่มแบบอย่างมากของผู้กระทำผิดกฎหมายในโลกอินเตอร์เน็ต ที่ทั้งหน่วยงานทางธุรกิจรวมถึงรัฐบาลถูกแฮ็คข้อมูลมาแล้วซึ่งเหล่าอาชญากรออนไลน์กลุ่มนี้สามารถที่จะเบนจุดหมายไปที่ระบบจีพีเอสแล้วก็ระบบการจัดการรถยนต์ที่ใช้ขนส่งสินค้าได้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งระบบพวกนี้จะมีกล่องเก็บข้อมูลที่บันทึกข้อมูลสำคัญไว้

โดยเฮ็คเกอร์บางทีอาจสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นมากๆได้ กระทั่งสั่งควบคุมรถหรือยานพาหนะในบางระบบก็ทำได้ระบบจีพีเอสที่มีวิธีการป้องกันการขโมยข้อมูลที่ดีหนสุด ได้แก่ บริษัท Geotab ที่ความปลอดภัยของระบบจีพีเสสนั้นรวมด้วยกับแนวทางความปลอดภัยข้างในของบริษัท ระบบของ Geotab

จะมีระบบระเบียบการคุ้มครองหลายชั้น ทั้งการเข้ารหัสข้อมูล, การป้องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แล้วก็ควบคุมให้มีการอัพเดทระบบต่างๆให้มีมาตรฐานสูงมากขึ้นอยู่เสมอเวลาการมีส่วนร่วมของคนขับขี่การคัดสรรและก็มีส่วนร่วมของคนขับขี่ยังคงเป็นความท้าทายในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเมื่อพนักงานขับรถคนเก่าออกไป

ก็จำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานขับรถใหม่ แล้วก็การจะปรับตัวให้กับยุคนี้ที่แรงงานนั้นหายากมาขึ้นนั้น การจัดหาพนักงานขับรถก็จึงควรใช้แนวทางที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นบางบริษัทจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังเช่น Facebook, Twitter, Youtube หรือ Google+ เพื่อโปรโมทและยั่วยวนใจพนักงานขับรถใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน

พวกเขาจะแชร์ภาพของเรื่องราวสำคัญต่างๆเพื่อโน้มน้าวใจ ดังเช่นว่า ภาพฉลองวันเกิดของพนักงานขับรถ ภาพเมื่อพนักงานขับรถปฏิบัติงานดีรวมทั้งได้รับรางวัล ซึ่งผลจากแนวทางการทำแบบนี้มีผลทำให้มีผู้ติดตามเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเพื่อการโฆษณาชวน แล้วก็มีการถามเพื่อสมัครงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยผ่านการส่งข้อความในระบบสังคมออนไลน์ต่างๆ

ข้อมูลที่มากขึ้นตลอดขณะที่ผ่านมานั้น

การใช้งานของจีพีเอสชอบเป็นเพียงแค่การดูตำแหน่งของรถยนต์หรือยานพาหนะเพียงแค่นั้น แต่ว่าไม่นานมานี้หลายๆบริษัท หลายๆธุรกิจ เริ่มมองว่าการใช้งานแค่การตำหนิดตามตำแหน่งอย่างเดียวไม่พอ ซึ่งหากดูไปที่อนาคตแล้ว การจัดการกลุ่มของรถหรือยานพาหนะที่สามารถที่ทำเป็นแค่รู้ข้อมูลของตำแหน่งนั้นยังทำเป็นน้อยไป

จำเป็นที่จะต้องรู้ได้มากกว่าเดิม ด้วยข้อมูลที่มากกว่าเดิมการใช้งานจีพีเอสสำหรับติดตามการใช้แรงงานของรถยนต์ที่ดีนั้น ต้องมีระบบที่รอช่วยเหลือผู้ขับขี่, เรียกมองระดับน้ำมันได้ gps tracking ติด ตามรถหาย รวมทั้งมีรายงานที่พินิจพิจารณาระบบต่างๆได้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าจำนวนไม่น้อยได้เริ่มเล่าเรียนและมุ่งมาดในการใช้งานส่วนนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆในปี 2016 ถึงตอนต้นปี 2017 ผู้ใช้งานมักจะถามหาเพียงแค่ระบบการติดตามตำแหน่งพื้นฐาน เพื่อทราบตำแหน่งของรถก็พอเพียง

และเมื่อผ่านไประยะหนึ่งผู้ใช้งานจะถามหาการเรียกดูรายงานที่สามารถดูได้ละเอียดมากขึ้น แล้วก็ในปี 2018 นี้ เป็นที่คาดกันว่าระบบการจัดการรถยนต์และก็ยานพาหนะนี้ จะสามารถเก็บและประเมินข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นไปอีกกฎระเบียบปี 2017 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีกฎหมายแล้วก็กฎข้อบังคับต่างๆออกมาจำนวนมาก

ซึ่งหลายธุรกิจ หลายหน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงแผนการต่างๆเพื่อสอดคล้องกับข้อบังคับใหม่ที่ออกมากฎหมายที่จะออกมาในปี 2018 นี้ เกี่ยวกับการจัดการรถแล้วก็ยานพาหนะ ดังเช่นว่าพรบ.ความปลอดภัยสำหรับเพื่อการขนส่งของกิน (Food Safety Modernization Act : FSMA) โดยผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการของกินควรต้องเก็บรายงานการจัดเก็บอาหาร โดยบริษัทที่ขนส่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารก็ควรต้องมีระบบระเบียบแสดงอุณหภูมิแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไปจากปกติของอุณหภูมิในการจัดเก็บของกินในระหว่างการขนส่ง

ภูมิหลังแล้วก็ความสำคัญของ แผนที่ความหมายของแผนที่แผนที่เป็นการเอารูปของสิ่งต่างๆ

มาย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลง แล้วนำมาสร้างเลียนแบบในอัตราส่วนที่ถูกต้อง หรือเอามาเขียนบนกระดาษหรืออุปกรณ์ที่แบนราบ โดยใช้เครื่องหมายแทนสิ่งต่างๆซึ่งหากกล่าวถึงแผนที่โลกนั้น ตัวแผนที่จะแสดงสิ่งที่อยู่บนผิวโลก ทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ทำขึ้นด้วยมนุษย์รู้จักบันทึกสิ่งต่างๆลงบนแผนที่ตั้งแต่โบราณ

ก่อนจะประดิษฐ์ตัวหนังสือขึ้นใช้เสียอีก ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการทำแผนที่เป็นสัญชาตญาณรากฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ชาวเอสกิโมใช้การทำแผนที่ด้วยการใช้ไม้สลักไว้ที่หนังแมวน้ำเพื่อแสดงแผนที่ของรอบๆล่าสัตว์ ชาวเกาะมาร์แชลเกาะมาร์แชลใช้เปลือกหอยแทนแผนที่เกาะ แทนเส้นทางเดินเรือแล้วก็บริเวณที่มีคลื่นลมแรง

1.แผนที่ของชาวเมโลโปเตเมีย เป็นแผนที่ที่ขุดพบและมาอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก คาดว่าทำขึ้นเมื่อเมื่อ 2,300 ปี ก่อนพ.ศ. ทำจากดินเหนียว ใช้สำหรับแสดงสิทธิในที่ดินแปลงหนึ่ง แผนที่นี้ถูกพบที่เมืองกาเซอรน์ บริเวณลุ่มน้ำยูเฟความกำหนัดส แหล่งอารยธรรมโบราณ รายละเอียดบนแผนที่แสดงถึงบริเวณลุ่มน้ำซึ่งอยู่ระหว่างซอกเขา

2.ชาวกรีกโบราณ เป็นผู้วางรากฐานการทำแผนที่ เริ่มด้วยการยืนยันว่าโลกกลมในปี พุทธศักราช323 แล้วก็มีการวัดขนาดของโลกโดยอีแรโตสเตนีส(Eratosthenes) ใช้หลักทางเลข โดยสร้างเส้นสมมุติที่เรียกว่า เส้นขนานและก็เส้นเมอริเดียน

3.พุทธศักราช370 ปโตเลมี(Claudius Ptolemy) นำเอาผลงานของอีแรโตสเตนีสมาเปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุงแก้ไขค่ามุมของเส้นขนานและก็เส้นเมอริเดียน

กลับสู่หน้าหลัก https://www.acaiultralean-france.com/