เฟสเขียว ในขณะที่ยิงแอดเฟสบุ๊คแล้วประสบพบปัญหาในเรื่องของบัญชีติดเหลือง ติดแดง ติดปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งบางปัญหาก็ไม่มาสามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเองได้ ฉะนั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ Facebook ช่วยเหลือ ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการแจ้งเช่นเดียวกัน เมื่อเพจเรามีปัญหาเกี่ยวกับการผิดกฎของ Facebook เราสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ในทันทีทันใด โดยมากจะเผชิญกับปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อว่าดแดงมากกว่า แต่ว่าในที่นี้จะมีปัญหาในด้านของบัญชีโปรโมทเสียส่วนใหญ่ก็สามารถยื่นเรื่องให้กับ Facebook […]