ดู ฟาส 10 Fast X  ฉันบอกด้วยความรัก แม้กระนั้นนายจำเป็นต้องพยายามอย่าปลดปล่อยประเด็นนี้ไปด้วยเหตุว่าคนได้หน้าที่ที่สำคัญมาก ฮอบส์ไม่อาจจะเล่นโดยบุคคลอื่นได้ ฉันหวังว่านายเต็มเต็มหัวข้อนี้” ซึ่งดเวย์นมิได้เผยตัวใน Fast and Furious ภาคที่ 9 […]